Sociaal Fonds Mobiliteit wil taxibedrijven ondersteunen bij het opzetten van een pro-actief verzuimbeleid. De WerkVermogensMonitor® is daarvoor een handig instrument. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode* waarmee inzicht wordt gegeven in de productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers.

Met deze methode is uitval te voorspellen én te voorkomen. Wij bieden werkgevers nu de mogelijkheid om hiermee kennis te maken. Studies wijzen uit dat het investeren in preventie geld bespaart voor werkgevers. De WerkVermogensMonitor® is ontwikkeld door Preventned i.s.m. de Erasmus Universiteit.

Voor wie

Voor alle taxibedrijven.

De WerkVermogensMonitor® bestaat uit:

A. De vragenlijst

Deze is opgebouwd uit de volgende items:

 1. Functie
 2. Werkomstandigheden (tempo, afwisseling, zelfstandigheid, arbeidsomstandigheden)
 3. Leefstijl
 4. Productiviteit
 5. Werkvermogen

De uitslag van de vragenlijst resulteert in:

 1. Individuele rapportage, die direct na invulling via internet is in te zien.
 2. Groepsrapportage aan directie en OR-PVT (indien aanwezig) ongeveer 4 weken na het onderzoek.

De invultijd van de 60 vragen via internet bedraagt circa 10 minuten. De privacy van de medewerkers is gewaarborgd via inlogcodes en een login-naam. De analyse van de resultaten vindt plaats in samenwerking met de Erasmus Universiteit.

B. De groepsrapportage

De resultaten worden in een rapport verwerkt. De opdrachtgever ziet de scores op de verschillende items. Hierbij wordt inzicht gegeven in de samenhang van het werkvermogen van de groep met de andere items. Eventuele trends leveren belangrijke aangrijpingspunten voor een gericht bedrijfsbeleid ten aanzien van de verbetering van inzetbaarheid, gezondheid en productiviteit van de medewerkers en de organisatie. Hierbij wordt geadviseerd, waar mogelijk, gebruik te maken van de producten en diensten die Sociaal Fonds Mobiliteit op dit gebied beschikbaar heeft.

C. Het aanvullend onderzoek

De medewerkers met een laag werkvermogen (rode score) kunnen met behulp van een aanvullend onderzoek verder worden beoordeeld. Dit betreft een geprotocolleerd interview dat ingaat op de kritische factoren (werk en privé; fysiek en geestelijk) van het verminderde werkvermogen. Uit ervaring blijkt dat per bedrijf tussen de 2% en 7% van de medewerkers rood scoren. Het aanvullend onderzoek zal door een adviseur van PreventNed worden uitgevoerd. Op basis van het aanvullend onderzoek wordt het individuele plan van aanpak vastgesteld. Ook hierbij is bemiddeling en advies via Sociaal Fonds Mobiliteit mogelijk.

Resultaat

Wat levert de WerkVermogensMonitor® op? Aangetoond is dat een tijdige herkenning van medewerkers met een rode score én de juiste aanpak op korte termijn zullen leiden tot een daling van uitval! Verdere positieve resultaten kunnen zijn:

Besparing op:

 • verzuimkosten
 • productiviteitsverlies
 • inzetbaarheidskosten
 • verzekeringspremies
 • claimkosten bij WIA
 • kosten loondoorbetaling, vervanging en hervattingsregeling WGA

Een start van:

 • een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • een gezondere organisatie
 • een betere werkbelasting van medewerkers
 • gemotiveerder personeel

 

Kosten

Sociaal Fonds Mobiliteit neemt een deel van de kosten voor het vragenlijstonderzoek en de individuele rapportages voor haar rekening. De kosten voor groepsrapportages, aanvullende onderzoeken en eventuele vervolgacties en/of interventies e.d. zijn voor rekening van het bedrijf.


* Het werkvermogen is de belangrijkste graadmeter met betrekking tot het risico op langdurig verzuim (A. Burdorf. Erasmus MC, 2003)

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de arbocoach Peer Vos op telefoonnummer 0345 - 478 478. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@sfmobiliteit.nl.