Er is momenteel geen actueel, betrouwbaar verzuimcijfer voor de taxibranche beschikbaar. In 2008 lag dit op 5,3% tegen een landelijk gemiddelde van 4,3%. In het brancheonderzoek over 2012 van Panteia was het percentage gemiddeld 3,4%, waarbij de bedrijven met meer dan 50 werknemers rond de 5,6-5,7% zaten. Verzuim kost bedrijven veel geld.

Werkgevers moeten onder meer 2 jaar loon doorbetalen alsmede de re-integratiekosten. Verder worden, indien van toepassing,  ook de kosten van de Ziektewet (flex) en WGA (gedeeltelijk) verhaald. Een preventief verzuimbeleid kan uitkomst bieden voor bedrijven. Toch houden nog (te) weinig werkgevers zich hier actief mee bezig.

Actief aan de slag met verzuim

Sociaal Fonds Mobiliteit informeert werkgevers over verzuimrisico’s. En over welke stappen u kunt nemen om verzuim te voorkomen. Dit doen we door voorlichtingsbijeenkomsten over gezond werken te organiseren. En door een cursus preventiemedewerker aan te bieden. Maar u kunt ook bij ons terecht voor vragen over verzuim en individueel advies. Daarnaast voeren wij op verzoek werkplekonderzoeken uit.

Vragen over verzuim?

Heeft u een vraag over verzuim? U kunt deze per telefoon of e-mail aan ons stellen. Waar nodig verwijzen wij u door.

Verzuimbeleid en -begeleiding

Wilt u advies over verzuimbeleid voor uw bedrijf? En welke voorzorgsmaatregelen u kunt treffen? Of hoe u met re-integratie-vraagstukken om gaat? Neem dan contact op met onze arbocoach Peer Vos. Hij geeft individueel advies aan taxiondernemers. Weet u niet goed raad met een lastig verzuimgeval? Wij kunnen uw verzuimdossier voorleggen aan een casemanager. U krijgt dan advies over welke stappen u het beste kunt nemen.

Werkplekonderzoek

Een verkeerde werkplek of werkhouding kan voor gezondheidsklachten zorgen. En uiteindelijk tot verzuim leiden. Heeft uw werknemer klachten die samenhangen met zijn/haar werkplek? Bekijk onze arbocatalogus voor oplossingen en advies. Of neem contact op voor een werkplekonderzoek. Arbocoach Peer Vos doet onderzoek op betreffende werkplek of afdeling en geeft advies op maat.

Advies over verzuim

  • Arbocoach Peer Vos helpt u graag verder met uw vragen over verzuim.
  • Maak gebruik van de Werkvermogensmonitor. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode geeft inzicht in de productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers.