Bent u het niet eens met de manier waarop uw contact met Sociaal Fonds Mobiliteit verliep? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht bij het bestuur in te dienen. Hiervoor gelden een aantal spelregels. Deze kunt u nalezen in het document 'klachtenregeling'.  

Uw klacht kunt u sturen naar:

Sociaal Fonds Mobiliteit
T.a.v. het directiesecretariaat
Postbus 154
4100 AD  Culemborg