De werkgever is voor werknemers vanaf 21 jaar verplicht aangesloten bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg (Pensioenfonds Vervoer). Werkgever en werknemer dragen gezamenlijk bij in de premie van het pensioen. Op de website www.pfvervoer.nl vindt u de actuele informatie over het pensioen.