Risico Inventarisatie & Evaluatie

Alle bedrijven met personeel moeten een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Dit is een checklist waarmee u de risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van alle werknemers in uw bedrijf in kaart brengt.

Waarom een RI&E?

Door risico’s te inventariseren, krijgt u inzicht in de situatie binnen uw onderneming en kunt u verbeteringen aanbrengen. Hierdoor beperkt u de kans op ziekteverzuim en ongevallen, en de financiële risico’s die dit met zich meebrengt. Het uitvoeren van een RI&E is onderdeel van de Arbowet. De RI&E moet o.a. actueel, volledig en betrouwbaar zijn. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) of ILenT kunnen uw bedrijf hierop controleren.

Digitale RI&E voor taxibranche

Speciaal voor de taxibranche is een digitale RI&E ontwikkeld. Hiermee inventariseert u snel en eenvoudig de risico’s binnen uw bedrijf.

Plan van aanpak

Wanneer u een RI&E heeft uitgevoerd, stelt u vervolgens een plan van aanpak op. Hierin staat welke stappen u gaat nemen om de arbeidssituatie binnen uw bedrijf te verbeteren. En binnen welke termijn u dit gaat doen. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel binnen de RI&E.

Uitvoering

De Preventiemedewerker is degene die de RI&E opstelt dan wel meewerkt aan de totstandkoming ervan. Ook het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak valt onder zijn taak. Is er een or of pvt dan dient die in het hele traject van de RI&E betrokken te worden.

Toetsing RI&E

Heeft u een RI&E uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld? Dan moet u deze laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

LET OP!
Vanaf 18 december 2020 is de RI&E Taxibedrijven erkend voor toetsvrijstelling voor bedrijven tot en met 25 medewerkers. Hiermee is de verplichte toetsing*) voor deze bedrijven vervallen!
 

Hulp tijdens het invullen?

Zou u het handig vinden als een deskundige met u meekijkt tijdens het invullen? Schrijf u dan in voor de geactualiseerde cursus Preventiemedewerker. Tijdens de cursus zal onze arbocoach u persoonlijk helpen met het invullen van de RI&E.

*) Bedrijven kunnen wel altijd een beroep doen op SFM voor gratis en vrijblijvende advisering of coaching bij de RI&E door de arbocoach. 

Meer weten?

  • Alle erkende RI&E-instrumenten vindt u op www.rie.nl.
  • Meer informatie over de RI&E vindt u op de website van het Ministerie van SZW over het Arboportaal.