Training voor taxichauffeurs in het omgaan met klanten met dementie

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. We krijgen er dus allemaal mee te maken. Zeventig procent van alle mensen met dementie woont thuis en neemt actief deel aan de maatschappij. Zij zijn vaak afhankelijk van taxi- en zorgvervoer. Chauffeurs zullen dus in toenemende mate te maken krijgen met klanten met dementie.

Dagelijkse handelingen worden voor een klant met dementie steeds moeilijker. Denk aan het in- en uitstappen, het betalen van een taxirit of het opbergen van spullen in een tas. Belangrijk is dan dat een chauffeur het herkent en op de juiste manier weet te reageren zodat situaties niet uit de hand lopen. Met een klein beetje moeite kunnen we veel betekenen voor mensen met dementie én de mensen in hun omgeving. Daarvoor dienen chauffeurs goed voorbereid te worden via een gerichte training.

SFM wil bedrijven faciliteren en ondersteunen met een opleidingsprogramma met een internettraining en een klassikale bedrijfstraining. Het programma is ontwikkeld als onderdeel van de campagne Samen dementievriendelijk, een initiatief van Alzheimer Nederland, Deltaplan Dementie, PGGM en het ministerie van VWS. Het opleidingsprogramma wordt tevens door TX-Keur erkend.

Voor wie

Het programma is bedoeld voor chauffeurs die oudere klanten vervoeren.

Voorbereiding

Als voorbereiding op de klassikale bedrijfstraining wordt door de cursisten de internettraining Dementie in de taxi gedaan.

Inhoud van de bedrijfstraining

De klassikale bedrijfstraining GOED omgaan met dementie in de taxi bestaat uit theorie over dementie, afgewisseld met het aanleren van bepaalde (gespreks-)vaardigheden via rollenspellen. Door het naspelen van herkenbare praktijksituaties ontdekken deelnemers aan de training hoe GOED om te gaan met iemand met dementie. Na afloop van de bedrijfstraining ontvangen de deelnemers het certificaat van Samen Dementievriendelijk. De bedrijfstraining duurt ongeveer 2,5 uur.

De training wordt zo mogelijk gehouden op de bedrijfslocatie, en wordt gegeven door een taxileraar die de speciaal daarvoor ontwikkelde train-de-trainer cursus via SFM heeft gehad. Een bedrijf wat geen erkende taxileraar heeft kan via bemiddeling van SFM een geschikte, opgeleide taxileraar vinden.

Om het praktische onderdeel ‘rollenspellen’ goed tot uitvoering te brengen bestaat de groep uit max. 20 deelnemers en is een tweede trainer of hulptrainer benodigd. Hiervoor zijn verschillende opties:
1. Een vrijwillige trainer vanuit Samen Dementievriendelijk met kennis/ervaring over dementie (dit kost wel € 12,50 per aanwezige deelnemer)
2. Een tweede taxileraar die ook de train-de-trainer via SFM heeft gehad.
3. Een collega (met affiniteit met dementie) vanuit eigen bedrijf inzetten als ‘hulptrainer’, mits vooraf goed geïnstrueerd en voorbereid in het rollenspel.

Kosten

De kosten voor een training zijn afhankelijk van door wie de training wordt gegeven en wie als tweede trainer meedoet. Een eigen interne taxileraar zal geen meerkosten geven. Een externe taxileraar rekent voor een training bij een collega-bedrijf meestal een bepaald uurtarief en reiskostenvergoeding. Een vrijwillige trainer vanuit Dementievriendelijk kost € 12,50 per deelnemer wat neerkomt op maximaal € 250 op basis van 20 deelnemers. De facturatie van dit laatste loopt via SFM. De kosten voor een eventueel te huren cursusruimte zijn voor rekening van het bedrijf.

Aanmelden

Bent u als bedrijf geïnteresseerd om de bedrijfstraining voor een chauffeursgroep te laten verzorgen meldt u dan aan via onderstaand aanmeldformulier. U kunt u ook aanmelden bij de arbocoach, Peer Vos op nummer 0345-478 478, of per e-mail p.vos@sfmobiliteit.nl.
Na aanmelding zal SFM contact opnemen voor verdere afspraken, en, voor zover nodig, de coördinatie doen tussen bedrijf, taxileraar en Samen dementievriendelijk.

Aanmelden