Werknemers in een taxibedrijf krijgen vaak last van hun rug. Dat heeft te maken met de aard van het werk. Veel zitten is niet goed voor ons lichaam. Maar ook bagage sjouwen en klanten in een rolstoel de bus inrijden kunnen klachten geven.

Soms zijn de klachten aan spieren en gewrichten zo erg, dat ze tot verzuim leiden. Het is daarom belangrijke fysieke overbelasting te voorkomen. Dat kan door de praktijkrichtlijnen en tips op te volgen. Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar.

Oplossingen

Fysieke overbelasting voorkomen is belangrijk voor werkgevers. Hiermee beperkt u verzuim als gevolg van lichamelijke klachten. Bovendien heeft u een wettelijke verplichting op dit gebied.

Een goede bedrijfsaanpak om fysieke belasting te verminderen bestaat uit de volgende stappen:

1.     Breng in kaart wat de risico's binnen uw bedrijf zijn voor lichamelijke overbelasting. Dit doet u met de digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

2.     Houd u aan de afspraken over fysieke belasting. Voor de taxibranche zijn deze vastgelegd in de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting.

3.     Zorg voor een gezonde werkomgeving. Een werkplek moet ergonomisch verantwoord zijn. Gebruik hiervoor de Stoeltoets en Tilhulpmiddelen. Ook kunt een u een werkplekonderzoek laten uitvoeren door Sociaal Fonds Mobiliteit.

4.     Geef voorlichting over fysieke overbelasting en bespreek met medewerkers  hoe zij lichamelijke klachten kunnen voorkomen. Dit doet u met de bedrijfstraining Gezond werken in de taxi, het Rugboekje, het Inwerkprogramma en de cursus preventiemedewerker.