Er is momenteel geen actueel, betrouwbaar verzuimcijfer voor de taxibranche beschikbaar. In 2008 lag dit op 5,3% tegen een landelijk gemiddelde van 4,3%. In het brancheonderzoek over 2012 van Panteia was het percentage gemiddeld 3,4%, waarbij de bedrijven met meer dan 50 werknemers rond de 5,6-5,7% zaten. Verzuim kost bedrijven veel geld, maar ook werknemers lopen door verzuim vaak inkomen mis door wachtdagen en minder loondoorbetaling in de eerste 8 weken. Ook niet elke werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is komt in aanmerking voor een WIA uitkering. Een preventief verzuimbeleid in een bedrijf kan uitkomst bieden voor werknemers. Ook werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid om zowel in het werk als privé aandacht te hebben voor de eigen veiligheid en gezondheid. Toch zijn nog (te) weinig werknemers zich hiervan bewust.

Sociaal Fonds Mobiliteit informeert werknemers over verzuimrisico’s. En over welke stappen u kunt nemen om verzuim te voorkomen. Dit doen we door gastpresentaties  over gezond werken aan te bieden aan bedrijven. Maar u kunt ook bij ons terecht voor vragen over verzuim en individueel advies. Daarnaast voeren wij op verzoek werkplekonderzoeken uit als er gezondheidsklachten zijn die te maken hebben met de werkpleksituatie.

Vragen over verzuim?

Bent u werknemer en heeft u een vraag over verzuim? U kunt deze per telefoon of e-mail aan ons stellen. Twijfelt u aan de verzuim- of re-integratieaanpak van uw werkgever of de bedrijfsarts? Neem met ons contact op. U krijgt dan advies over welke stappen u het beste kunt nemen. Waar nodig verwijzen wij u door. Telefoon: 0345-478478.
E-mail: info@sfmobiliteit.nl

Gastpresentatie

Wilt u een gastpresentatie voor uw bedrijf? Bespreek dit binnen uw bedrijf en neem dan contact op met onze arbocoach Peer Vos. Hijkan in overleg een presentatie of workshop verzorgen rondom het thema gezondheid.
E-mail: p.vos@sfmobiliteit.nl

Werkplekonderzoek

Een verkeerde werkplek of werkhouding kan voor gezondheidsklachten zorgen. En uiteindelijk tot verzuim leiden. Heeft u klachten die samenhangen met uw werkplek? Bekijk onze arbocatalogus voor oplossingen en advies. Of neem, na overleg met uw werkgever, contact op voor een werkplekonderzoek. Arbocoach Peer Vos doet onderzoek op uw werkplek of afdeling en geeft advies op maat.
E-mail: p.vos@sfmobiliteit.nl