Ervaringsjaren, diploma's, leeftijd, type contract, soort vervoer, loontrede, functie. Het zijn een aantal factoren die van invloed zijn op uw loon. Weet u nog hoe u uw loon moet berekenen? De meeste mensen zullen toegeven dat ze het best lastig vinden om hun weg te vinden in de loontabellen. Daarom heeft Sociaal Fonds Mobiliteit de looncalculator ontwikkeld.

Update 2-2-2023

De looncalculator is aangepast met de nieuwste info uit de cao Zorgvervoer en Taxi en de lonen zijn t/m juni 2024 verwerkt.

 

Hoe werkt de looncalculator?

De looncalculator is een rekenmodule die u stapsgewijs helpt om uw loon te bepalen. U doorloopt een aantal vragen die u online invult. Aan het einde klikt u op de link 'Bereken uw salaris' en u krijgt direct te zien waarop u volgens de cao Zorgvervoer en Taxi recht heeft (salaris en vakantiedagen).

Dit geldt zowel voor rijdend als niet-rijdend personeel. De informatie wordt telkens geactualiseerd. U krijgt dus steeds een salarisberekening op basis van de meest recente cao-gegevens. Klik op onderstaande link en de looncalculator opent zich in een nieuw venster.


N.B. De looncalculator houdt geen rekening met uitzonderingsgevallen. Aan de uitkomsten van de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er sprake is van onduidelijkheid, prevaleert altijd de informatie zoals opgenomen in de cao Zorgvervoer en Taxi.