Voorkom gezondheidsklachten op je werkplek

Uitval kan te maken hebben met de werkomstandigheden op en rond de eigen werkplek. Vaak zijn werkplekken onvoldoende ergonomisch ingericht. Dit geldt voor beeldschermwerkplekken, maar ook voor de chauffeurswerkplek achter het stuur.


Voor wie    

Medewerkers.
 

Waar

Via werkgever: binnen het eigen bedrijf.


Hoe aanmelden     

Na toestemming werkgever via dit aanmeldformulier. 


Kosten    

Deelname is gratis.

Hoe ziet het werkplekonderzoek eruit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in overleg met de leidinggevende en/of preventiemedewerker. Gelet wordt op ergonomische aspecten, de inrichting en opstelling van de werkplek, de werkhouding en werkwijze en omgevingsfactoren. 

Stappen in het onderzoek:

  1. invullen vragenlijst*) door werknemer;
  2. interview, werkplekbeoordeling en observatie door arbocoach;
  3. verslag van bevindingen en concrete aanbevelingen om knelpunten aan te pakken; 
  4. advies op maat.

*) Er wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst ‘Werken met beeldschermen, Arbo Informatieblad 2; checklist chauffeursstoel, BGZ-Wegvervoer; vragenlijst werkplekinrichting Cabine’