Aan de chauffeur die met een personenauto openbaar vervoer verricht (als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000) wordt in plaats van het uurloon voor taxivervoer een ander uurloon toegekend.

OV uurlonen:

  Per 1-8-2018 2,5% Per 1-1-2019 1,5% Per 1-8-2019 2% Per 1-1-2020 1,5%
OV-uurloon, was € 13,79 14,13 14,34 14,63 14,85


Per 1 augustus 2018 en per 1 januari 2019 waren er al wijzigingen in de bedragen. Dat betekent dat voor werknemers waarvoor  artikel 6.1 van de CAO Taxivervoer van toepassing is, deze wijzigingen met terugwerkende kracht moeten worden doorgevoerd. (Zie ook het nieuwsartikel hierover van 21 juni 2019.)

Het openbaar vervoeruurloon wordt vergoed over arbeidsuren besteed aan:

  • het daadwerkelijk verrichten van openbaar vervoer;
  • de aan- en afrijtijd voorafgaand aan en volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de werknemer gedurende de gehele dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer;
  • de aan- of afrijtijd voorafgaand aan of volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de werknemer gedurende een deel van de dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer en voor het andere dienstdeel beschikbaar is voor regulier taxivervoer.

 

Het OV uurloon moet ook bij bepaling van de hoogte van de vakantietoeslag en de loondoorbetaling in geval ziekte meegenomen worden.