De stichting Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) is opgericht door de CAO-partijen in de taxibranche: KNV Zorgvervoer en Taxi, FNV Taxi en CNV Vakmensen. De stichting houdt zich bezig met activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de taxibranche, zowel op sociaal als economisch niveau. Hiermee draagt de stichting bij aan verdere professionalisering van de taxibranche.

Missie

SFM vervult binnen de bedrijfstak Taxi de rol van toezichthouder en kenniscentrum op het gebied van Opleidingen, Arbo, Veiligheid en CAO Taxivervoer. Ondernemers en werknemers mogen rekenen op een betrouwbaar, deskundig advies en een correcte uitvoering van de controlewerkzaamheden. SFM profileert zich als onafhankelijk en betrouwbaar gesprekspartner voor allerlei partijen in het speelveld van de taxibranche.

Met deze activiteiten worden de goede arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak Taxi ten gunste van werkgevers en werknemers bevorderd.

Financiële middelen

SFM wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers, zij dragen premies af. De premies worden afgedragen aan de administrateur van SFM.

 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het SFM zijn vastgelegd in de CAO SFM.